top of page

ZARZĄD SEKCJI NA LATA 2017 - 2021

11 maja 2017 roku, podczas trwania IX Międzynarodowego Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej „Stomatologia nauką interdyscyplinarną”, w Kazimierzu Dolnym, odbyło się Zebranie Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PTF, podsumowujące dotychczasową działalność i ostatnią kadencję  Zarządu w latach 2013 – 2017.  

Ważnym  punktem Zebrania Sekcji było przeprowadzenie wyborów Zarządu na kolejną kadencję.

W głosowaniu tajnym wybrano członków Zarządu, w składzie:

 

 

Prezes: Dr n. med. Danuta Lietz - Kijak

Prezes Honorowy: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko

 

Wice Prezesi:

 • Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

 • Prof. dr hab. n. med. Mariusz Pryliński

 • Dr n. med. Jacek Szkutnik
   

Sekretarz: Mgr Marta Grzegocka

Skarbnik: Mgr Piotr Stodolny

 Wybrano także członków Zarządu:

 • Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Różyło

 • Prof. dr hab. n. med. Grażyna Wilk

 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

 • Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło - Kalinowska

 • Dr hab. n. med. Edward Kijak

 • Dr n. med. Zbigniew Hamerlak

Komisja Rewizyjna:

 • Prof. dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska

 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - Miszczuk

 • Mgr inż. Izabela Orlicka

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Mgr inż. Izabela Orlicka
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Mgr Marta Grzegocka
press to zoom
1/1
bottom of page